انجمن ملی طیور ایران


بازار فروش خودروهای خارجی همچون روزهای قبل از نوسان بالایی برخوردار نیست. با ااین حال عدم واردات خودرو خارجی،میزان عرضه را در بازار کاهش داده و انتظار افزایش قیمت چندان غیرمنتظره نیست.

آفتاب‌‌نیوز :

تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی به بازار

درباره : طیور